Parkering langs Aarhus Å fra Dokk1 til Mølleparken

Der er bilister der holder gratis langs åen, hele dage og/eller hele nætter. Her et eksempel på parkering af bil og trailer parkeret. Se på sneen, traileren har holdt der mere end en dag. Forslag, der indføres parkeringsvagter døgnet rundt langs åen fra DOKK1 til Mølleparken. Parkeringsvagterne sætter en seddel i bilrude, hvorpå der står at vagten kommer tilbage om en time. Hvis bilen stadig holder der, skal vagten sørge for at få slæbt køretøjet væk på ejerens regning. Og der skal opsættes skilte med parkering forbudt, så det er tydeligt hvilke regler der gælder langs åen.
Et stop for afsætning af gods skal være tilladt.
Hvis en erhvervsdrivende har brug for parkering i mere end 10 minutter, skal hun på forhånd søge tilladelse hos Aarhus kommune

 
INDLÆG AF
ANDERS
Kommune: Aarhus
Dato: 25.01.2016
Tema: Parkering

Kommentar på indlæg

PETER - TEKNIK OG MILJØ
08.02.2016, kl. 14:47
Hej Anders

Dit indlæg er sendt videre til vores parkeringskontrollører.
JKROG@AARHUS.DK
08.02.2016, kl. 17:16
Området langs hel åen (Åboulevarden) er en gågaden, hvor parkering ikke er tilladt, og parkeringskontrollen er ofte tilstede på Åboulevarden for at kontrollere dette.

Parkringskontrollen har ikke mulighed for at fjerne køretøjer, den bemyndigelse jf. § 123 i Færdselsloven ligger alene hos politiet.

Der er gågadeskilte i begge sider af alle indgangsveje til Åboulevarden (port effekt), så alle bilister som kører ind på Åboulevarden burde være klar over, at man ikke må foretage parkering her (undtaget i afmærket felter, hvor parkering er tilladt).

Af- og pålæsning er allerede tilladt på Åboulevarden, da man godt må foretage kontinuerlig af- og pålæsning i området med parkeringsforbud (men ikke i områder med standsningsforbud), der skal bare være aktivitet ved køretøjet hvert 4. minut.

Alle kan søge om mulighed for råden over vejarealet (afspærring af areal til f.eks. større flytninger mv.), men dette kræver at man ansøger Aarhus Kommune om dette i god tid, og man selv foretager en afspærring af området mindst 2 dage i forvejen, og at afspærringsplanen desuden er godkendt af politiet.


ANDERS
09.02.2016, kl. 08:43
Hej
Jeg bruger meget Åboulevarden til løbetræning i tidrummet fra 16 til 20. Her oplever jeg at Åboulevarden bliver brugt som gratis parkering.
Kan I skrive om hvor tit i går gennem ÅBOULEVARDEN(MØLLEPARKEn TIL dokk1) OG HVOR MANGE PARKERINGSBØDER hAR I SKREVET UD PÅ STRÆKNINGEN i januar måned 2016.
Har I en aftale med politiet om at få slæbt parkerede biler væk fra Åboulevarden? Og hvor mange gange er det sket i januar måned 2016?