Parkering frederiksbjerg

Dagligt kører jeg til Fåborggade i håb om at der er en ledig plads. Og næsten dagligt kører jeg sammen med 10-15 andre rundt i de samme gader for at håbe på at en er på vej væk.
Det er blevet et mareridt. Særligt efter at Ingeniørhøjskolen er lukket for parkering, og nu også sidevejen ved Marselis boulevard.
Bilerne er der, og nok så mange busser hjælper ikke, men forureningen af at så mange kører hvileløst rundt efter en plads må være enorm.
Vi må snarrest have en form for beboerparkering i området. Det er væsentligt værre i dag en for to år siden.
Særligt tirsdag og fredag aften er det helt umuligt, da man ikke kan parkere på Ingerslev Boulevard uden at stå op kl. 06.

Her må gøres noget hurtigt. det kan ikke passe at områdets beboere ikke kan parkere i nærheden af ens bolig.

Eigil Johansen
Fåborggade 10.2.th
8000 Århus


 
INDLÆG AF
EIGIL JOHANSEN
Kommune: Aarhus
Dato: 05.11.2015
Tema: Parkering

Kommentar på indlæg

KARSTEN J
07.11.2015, kl. 11:10
Uanset de mange gode tiltag som park & ride i byens udkant, delebiler, letbane og så videre, så undgår man nok ikke, at de beskrevne problemer med beboernes udfordringer med at finde parkeringspladser på blandt andet Frederiksbjerg kun bliver større og større med de på nuværende tidspunkt givne rammer.

Det opleves endda, at rammerne strammes ind. Senest er man fra parkeringskontrollen ihærdigt begyndt at håndhæve reglen om 10 meters afstand fra vejkryds. Det opleves ligeledes ofte, at parkeringskontrollen er i fuld gang med bødeblokken meget tidligt om morgenen - endnu inden, at parkeringszonernes tidsbegrænsning fra kl. 8 er trådt i kraft. Denne form for kontrol rammer primært beboerne i området.

Det vil være svært at etablere flere beboerparkringspladser i området med de givne fysiske rammer. En løsning kan være i forbindelse med nybyggerier at etablere parkeringskældre med plads til flere biler, end der kræves i forbindelse med det konkrete byggeri. Det kunne for eksempel være sket i forbindelse med byggeriet af den nye midtbyskole. En anden mulighed et at etablere parkeringskældre i forbindelse med den kommende udvikling af Sydhavnsområdet, eller under parker og pladser i området - f.eks. under boldbanerne mellem svømmestadion og Marselis Boulevard. Betaling for parkering et sådant sted skal selvfølgelig ikke være højere, end det gør det attraktivt for beboere i området at benytte muligheden.

Et mere kortsigtet initiativ kunne være at udvide de nuværende områder med beboerparkering - både tidsmæssigt, så de gælder døgnet rundt 7 dage om ugen og geografisk, så de dækker hele bydelen. Samtidigt kunne perioden for fri parkering sættes ned fra 2 timer til 1 time - dette ville få besøgende udefra til at søge mod de eksisterende parkeringshuse i stedet for at holde i beboertunge områder. Dette kræver selvfølgelig også, at parkeringskontrollen også lige prioriterer kontrol i området på andre tidspunkter end tidligt om morgenen.
MORKSEN
19.11.2015, kl. 15:07
Jeg er helt enig! Det er blevet et kæmpe problem at finde parkeringspladser nu - kører nogen gange før hjem fra arbejde for at få en parkeringsplads, så jeg ikke skal køre rundt i en halv time for at være heldig at få en.
HOL
25.11.2015, kl. 20:02
Enig, forholdende er blevet nærmest utålelige. Beboerparkering kunne være en løsning, hvis ellers Aarhus Kommune - som det tidligere er sket andre steder i byen - undlader at sælge 50% flere parkeringskort end antallet af disponible pladser berettiger til.
STIBJERG
12.01.2016, kl. 21:45
Jeg er helt enig! Der må gøres noget fra kommunens side, for det er ikke til at leve med som beboer i området!
Jeg er blevet informeret om et borgermøde mandag den 18/1 kl. 19-21 på Rådhuset (Receptionslokalet).
Det har jeg tænkt mig at møde op til (tilmelding til: Haue@arhus.dk)