Menu
midtbytrafikplan, borgerinddragelse, aarhus kommune, byliv,

Din by

Aarhus er en by i vækst. Det stigende antal mennesker, der bor, handler og arbejder i Midtbyen, betyder, at vi bliver stadig flere, der skal færdes på den samme plads.

Frem mod 2030 forventer vi at blive 50.000 nye indbyggere og at få 30.000 nye arbejdspladser i Aarhus. Hvis ikke vi ændrer vores nuværende transportvaner, betyder det samtidig 20.000 flere biler på vejene.


Din mobilitet

En ny Mobilitetsplan skal understøtte bylivet og sikre en god mobilitet i og til Aarhus Midtby.

Planen skal prioritere byens rum, så vi skaber de bedst mulige rammer for trivsel, et godt byliv, gode oplevelser samt et godt handels- og erhvervsliv.

Planen skal samtidig sikre, at infrastrukturen kan håndtere flere rejser i, til og fra Aarhus Midtby.

Din debat

Planforslaget til den nye Mobilitetsplan er blandt andet lavet på baggrund af den indledende debat- og idéfase, hvor vi har indsamlet idéer, erfaringer og holdninger fra knap 3.000 borgere og repræsentanter fra erhvervslivet. Tak til alle jer, der har bidraget til processen.

Vi glæder os til at debattere forslaget til en ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby med jer.


Mobilitetsplan skal skabe plads til flere

Den 18. april 2018 vedtog et flertal i Aarhus Byråd Mobilitetsplan for Aarhus Midtby.

Den nye Mobilitetsplan skal sætte rammer og retning for, hvordan midtbyens mobilitet skal udvikles.

Flere skal kunne komme til, fra og rundt i Aarhus, uden at vi går på kompromis med byens vækstpotentiale, den bæredygtige udvikling samt ønsket om en sundere og mere levende by.

Planforslaget vil sikre, at fodgængere, cyklister og rejsende med kollektiv transport får bedre forhold på en række hovedruter. Bilisterne skal sikres tilgængelighed til de større parkeringsanlæg. Beboerne får bedre parkeringsforhold samt mere plads til grønt og byliv. Til gengæld bliver den gennemkørende biltrafik nedprioriteret.

Målet er, at der ikke sker markant vækst i biltrafikken over Ringgadesnittet de næste 10 år. Væksten skal primært ske i gang, på cykel og i kollektiv trafik.

Her kan du læse Mobilitetsplan for Aarhus Midtby.


No Texts