Menu
midtbytrafikplan, borgerinddragelse, aarhus kommune, byliv,

Din by

Aarhus er en by i vækst. Det stigende antal mennesker, der bor, handler og arbejder i Midtbyen, betyder, at vi bliver stadig flere, der skal færdes på den samme plads.


Din transport

En ny Mobilitetsplan skal understøtte bylivet og sikre en god mobilitet i og til Aarhus Midtby.

Planen skal prioritere byens rum, så vi skaber de bedst mulige rammer for trivsel, et godt byliv, gode oplevelser samt et godt handels- og erhvervsliv.

Planen skal samtidig sikre, at infrastrukturen kan håndtere flere rejser i, til og fra Aarhus Midtby.

Din debat

Planforslaget til den nye Mobilitetsplan er blandt andet lavet på baggrund af den indledende debat- og idéfase, hvor vi har indsamlet idéer, erfaringer og holdninger fra knap 3.000 borgere og repræsentanter fra erhvervslivet.

De konkrete løsninger vil vi gerne drøfte med jer - sammen kan vi skabe de bedst mulige rammer for Aarhus Midtby.


Tak for dit bidrag til debatten

Tak for alle jeres input. De vil indgå i arbejdet med at lave et oplæg til en ny Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby.

Da planarbejdet nu er igang, er det ikke længere muligt at oprette nye debatindlæg her på siden.

Selvom første debatfase er afsluttet, er det stadig muligt at se indkomne indlæg og kommentarer her.

Du kan se en tidsplan for den videre process nedenfor - blandt andet hvornår næste debatfase starter.

Du kan se oplæg, billeder og film fra de afholdte møder her

Udvalgte indlæg

Herunder kan du gå direkte til udvalgte indlæg i debatten. Når et indlæg ligger her, kan det være på grund af en nyhedsværdi, et emne der skaber særlig debat eller et emne som i særlig grad ønskes debatteret. Når du klikker på det, åbner indlægget, og hvis det er i en debatfase, har du har mulighed for at kommentere det når du er logget på som bruger.

Parkering på Europa pladsHer endnu en dag med parkerede biler i fodgængerområde, hvilket er forbudt. Og her har ikke været nogle parkerings vagter og kigge denne søndag. Dette

ANDERS
Oprettet: 14.02.2016
Deltag i debatten 0

Tranbjergs trafik/letbane og 4AKnap 8000 mennesker bor i Tranbjerg, som lige nu har en rimelig offentlig transport til og fra Århus i hyppighed og rutenet. Men, men... letbanens fre

STIG
Oprettet: 11.02.2016
Deltag i debatten 0

Ingen diesel biler i midtFra 2024 er det forbudt at køre inden for Ringgaderne at løre i bil med dieselmototer Begrundelse: Undersøgelse fra januar 16 har vist en sundhe

ANDERS
Oprettet: 09.02.2016
Deltag i debatten 0

El busser i AarhusEl busser er en realitet i dag og kan dække behovet for busser der kører på byruterne i Aarhus. Regionale busser fx. Silkeborg Aarhus kan anvendes hy

ANDERS
Oprettet: 09.02.2016
Deltag i debatten 0

Varetransport indenfor RinggadeDer er luftforurening og meget støj i Midbyen. I Midtbyen stammer forureningenfra dieselbiler. Løsningen på transport af varer i midtbyen kan klares

ANDERS
Oprettet: 09.02.2016
Deltag i debatten 0

Parkering i ØgaderneØgaderne har igennem mange år haft en velfungerende kombination af fri beboerparkering og 2 timers parkering for andre bilister. I det seneste par år

TROLLE
Oprettet: 08.02.2016
Deltag i debatten 0

Jægergårdsgades fremtidForslag til forbedrende tiltag på det fysiske plan er for mig at se: Opretholdelse af dobbeltrettet - hensynsfuld - kørsel, ved indsnævring af køreban

RENKOST
Oprettet: 05.02.2016
Deltag i debatten 0

Beboerparkering i område 1 - uacceptabel begrænsningJeg står overfor en kæmpe udfordring med parkering, da jeg bor i Aarhus C. (område 1). Helt konkret, så bor jeg i Rosenkrantzgade, og går på barsel

CAMILLA
Oprettet: 05.02.2016
Deltag i debatten 1

Ringgadens sydlige hængselEtableringen af Ringgadens sydlige hængsel har til formål at lede trafik fra og mod syd via Ringgaden i stedet for via Strandvejen og langs havnen.

KARSTEN J
Oprettet: 28.01.2016
Deltag i debatten 1

Ingen gennemkørsel ad Åboulevarden mellem mellem Møllegade og Grønnegade.Arealerne langs åen skal være rekreative områder gerne med cafe liv og handelsvirksom. Kommunen må gerne være large med tilladelser til at stille fo

ANDERS
Oprettet: 25.01.2016
Deltag i debatten 0

Parkering langs Aarhus Å fra Dokk1 til MølleparkenDer er bilister der holder gratis langs åen, hele dage og/eller hele nætter. Her et eksempel på parkering af bil og trailer parkeret. Se på sneen, tra

ANDERS
Oprettet: 25.01.2016
Deltag i debatten 3

Parkering Europa pladsFra Anders Nielsen, Lindholmvej 15 st. tv. Parkering i Midt byen. Europa plads. Mål: Ingen parkering på Europa Plads undtagen en snæver passage he

ANDERS
Oprettet: 25.01.2016
Deltag i debatten 2

Konsekvens af trafikomlægning Sdr.Ringgade/Marselis BoulevardDen store omlægning og renovering af Baunes Plads er ved at være færdig. For beboerne i området er konsekvensen, at de små sidegader er blevet mere tr

FARMOR48
Oprettet: 23.01.2016
Deltag i debatten 0

Parkeringsbesværet på FrederiksbjergJeg vil gerne opfordre Aarhus Kommune til at gentage afstemningen om beboerparkering på Frederiksbjerg. Alternativt gennemføre en delafstemning i omr

OVE
Oprettet: 19.01.2016
Deltag i debatten 0

Forslag til et bedre trafikflow, mindre forurening ogmindre støj på Marselis BoulevardDen største prop i afviklingen af trafikken og kilde til støj og forurening på Marselis Boulevard er lastvognstrafikken fra E45 og Åhavevej til havnen

OVE
Oprettet: 19.01.2016
Deltag i debatten 0

P-Hus over banen ved Værkmestergade vest for BanegårdenFrederiksbjerg ligger i et knudepunkt, hvor presset på infrastrukturen er meget stort, og alle prognoser peger på, at presset kun vil stige i fremtide

HENRIK SEEBERG
Oprettet: 18.01.2016
Deltag i debatten 0