Menu
midtbytrafikplan, borgerinddragelse, aarhus kommune, byliv,

Din by

Aarhus er en by i vækst. Det stigende antal mennesker, der bor, handler og arbejder i Midtbyen, betyder, at vi bliver stadig flere, der skal færdes på den samme plads.

Frem mod 2030 forventer vi at blive 50.000 nye indbyggere og få 30.000 nye arbejdspladser i Aarhus. Hvis ikke vi ændrer vores nuværende transportvaner, betyder det samtidig 20.000 flere biler på vejene.


Din transport

En ny Mobilitetsplan skal understøtte bylivet og sikre en god mobilitet i og til Aarhus Midtby.

Planen skal prioritere byens rum, så vi skaber de bedst mulige rammer for trivsel, et godt byliv, gode oplevelser samt et godt handels- og erhvervsliv.

Planen skal samtidig sikre, at infrastrukturen kan håndtere flere rejser i, til og fra Aarhus Midtby.

Din debat

Planforslaget til den nye Mobilitetsplan er blandt andet lavet på baggrund af den indledende debat- og idéfase, hvor vi har indsamlet idéer, erfaringer og holdninger fra knap 3.000 borgere og repræsentanter fra erhvervslivet. Tak til alle jer, der har bidraget til processen.

Vi glæder os til at debattere forslaget til en ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby med jer.


Tak for dit bidrag til debatten

Tak for alle jeres input. De vil indgå i arbejdet med at lave et oplæg til en ny Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby.

Da planarbejdet nu er igang, er det ikke længere muligt at oprette nye debatindlæg her på siden.

Selvom første debatfase er afsluttet, er det stadig muligt at se indkomne indlæg og kommentarer her.

Du kan se en tidsplan for den videre process nedenfor - blandt andet hvornår næste debatfase starter.

Du kan se oplæg, billeder og film fra de afholdte møder her